جشنواره هنر خلاق دکلاماسیون

اگر فیلم است، توسط چه کمپانی و کشوری ساخته شده است ؟